Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /home/u8301584/bdlmd.org.tr/templates/cloudbase3/features/color.php on line 11
Derneğimiz

Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği

  • Burs Yönetmeliği
  • Tüzük
  • İlkelerimiz
  • Yönetim Kurulu
  • Denetim Kurulu
  • Dernek Çalışma Grupları
  • Kurumsal Kimlik
image

Burs Yönetmeliği

1-Amaç

Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde lise son sınıfta okuyan veya yeni mezun olmuş başarılı ve ihtiyacı olan gençlere iyi bir gelecek sağlamak için burs vererek eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ülkeye yararlı kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olmak amacıyla başarılı ve gereksinim sahibi gençlerin eğitimlerini desteklemek amacıyla bir burs fonu oluşturularak, söz konusu yönetmelik gereğince yararlanıcıların hizmetine sunmaktır

Her yıl verilecek bursların en az ½’si kız öğrencilerden oluşacaktır
Read More
image

Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin Adı: "Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği" 'dir.Derneğin merkezi Ankara'dır.Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2

Dernek, Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları arasında; dayanışma, birlik ve beraberlik sağlamak amacı ile kurulmuştur.Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve BiçimleriFaaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, -Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Read More
image

İlkelerimiz

Ülkemizin kurucusu ve ulusal önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün, düşünsel önderliğinde, modern insan ve toplum olma amacında; ATATÜRKÇÜ;

Din ve devlet işlerini birbirinden net çizgilerle ayırmış, herkesin inanç özgürlüğüne ve bu bağlamda farklılıklarına saygı anlamında, LAİK;

Dil, din, ırk, renk, cins, ayırt etmeden, herkesin hukuk önünde eşit olduğu inancında,DEMOKRAT;

Evrensel değerlerle bütünlük sağlayan, teknolojik ve düşünsel değişime uyumda, ÇAĞDAŞ;

Herkesin, bireysel ve toplumsal haklarını serbestçe kullanabildiği ölçüde, ÖZGÜRLÜKÇÜ;

Kendi hak ve özgürlüklerini, diğer bireylerin de hak ve özgürlükleri kabul eden bir anlayış içerisinde, İNSAN HAKLARINA SAYGILI;

İnsan olmanın ve bir arada yaşamanın yegane idare biçiminin, demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir cumhuriyet biçimi olduğunu inancında, CUMHURİYETÇİ;

Ülkemizin tam bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü ilke edinmiş, bir SİVİL TOPLUM KURULUŞU'dur.
image

BDLMD Yönetim Kurulu

Özay Ağca 1977

Yavuz Sirel 1974

Ayşegül Vural(Telli) 1977

Humayun Ebrişim(Sungar) 1975

Janset Kuşhan 1980

Hülya Kocabey 1971

Murat Memikoğlu 1986

Merih Koruklu Demirel 1975

Filiz Füruzan Kapçak 1974

Meltem İstanbullu 1982

Bilge Bulut 1975

Gül Özdemir 1980

Kürşat Açar 1980

Zerrin Dener 1977
image

BDLMD Denetim Kurulu

Sabri Dokuzoğuz 1974

Özlem Çelikkol 1987

Gülçin Marlalı Boran 1977

Ayfer Serim 1975

Deniz Subaşı Aygün 1977

Zafer Koçak 1975
image

Dernek Çalışma Grupları

OKUL İLE İLİŞKİLER

Dernek Üyeleri ile Okulumuz öğretmen ve öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek, Okulun ihtiyaç ve destek taleplerini karşılamak için üyelerimizde duyuru yapmak, Derneğimizin, genç öğrenciler arasında bilinirliğini arttırmak, Okulda seminer, toplantı gibi eğitim amaçlı aktiviteler yapmak

ARAŞTIRMA VE PROJE

Derneğimizin gelecekte yapacağı çalışmalara yönelik öngörülerde bulunmak, Planlanan çalışmaları için, gerekli finansal ve teknik alt yapıyı hazırlamak,

KÜLTÜR VE SANAT

Kültürel ve Sanatsal faaliyetlere, Dernek Üyelerinin katılması yönünde çalışmalar yapmak Kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunan üyelerin, çalışmalarını, diğer üyelere duyurmak

GEZİ VE ORGANİZASYON

Üyeler arasındaki birlikteliği arttırmak için bölgesel veya bölgeler arası turistik yada kültürel amaçlı geziler organize etmek, Organize edilmiş olan sınıf ve dönem toplantılarını üyelere duyurmak ve tanıtımını yapmak

DIŞ İLİŞKİLER

Dernek aktivitelerinin, medya organlarında duyurulmasını sağlamak, Yurt içi yada yurt dışı diğer Dernekler ya da Kurumlarla olan ilişkileri organize etmek,

SPOR AKTİVİTELERİ

Üyelerimiz arasında sportif karşılaşmalar düzenlemek, Okul takımlarımızın sportif karşılaşmalarını, üyelerimize duyurmak ve karşılaşmalara katılımlarını sağlamak,

ÜYE VE MEZUN İLİŞKİLERİ

Mezunlarımızın, Dernek Üyeliklerini teşvik etmek, Üyelerimizden gelebilecek, yardım ve destek taleplerini, mezunlarımıza duyurmak, Meslekler bazında üyelerimiz arasındaki dayanışmayı arttırmak,
image

Kurumsal Kimlik

BDLMD

Bahçelievler Deneme Lisesi Mezunları Derneği